Езикови преводи

Езикови преводи

английски | френски | немски | италиански | руски

Вид превод

  Цена без ДДС

Писмен превод

18,00 лв. / стр.

Устен превод

60,00 лв. / час

 

Други езикови услуги

  Цена без ДДС
Редакция (регистър, стил, терминология) 9 лв. / стр.
Корекция (граматика, правопис, пунктуация) 6 лв. / стр.
Предпечатна подготовка (PDF/PPTX/[изображение]) 3,00 лв. / стр. (изображение)
Субтитриране 18,00 лв. / стр.

 

Фирма "Донков и синове" ООД е оторизирана от Министерството на външните работи на Република България за извършване на официални преводи, за целите на последваща заверка и легализация.

Цената за писмен превод е на стандартна машинописна страница (1800 символа с интервалите), при оригинал във формат на MS Word (*.doc или *.docx). При оригинал, предоставен във формат на Adobe Acrobat (*.pdf) или MS PowerPoint (*.ppt или *.pptx) или друг нередактируем формат, както и при наличие на нередактируеми изображения с текст, изискващ превод в документ на MS Word, се заплаща за предпечатна подготовка, за запазване на форматирането. Алтернативно, преводът ще бъде предоставен без форматиране.

Винаги посочвайте точния начин на изписване на имената, срещащи се в превода, на латиница, съгласно документ за самоличност.

При желание за спазване на определена вътрешнофирмена терминология, същата следва да бъде предоставена предварително, под формата на терминологичен речник (глосар).

Преводът е само един (първият) от четирите етапа на обработката на документ за печат. Останалите са: редакция, корекция, предпечат. При редакцията се проверява правилният регистър, стил, точност на използваната терминология, последователна употреба на термините. При корекцията се отстраняват граматически грешки (напр. правилна употреба на пълен член), правописни грешки (грешки в изписването на думите) или пунктуационни неточности (препинателни знаци, тирета, кавички и т.н.). С предпечата се подготвя текстът за печат. Извършва се подравняване, настройване на големината на шрифта и др.

Цената за консекутивен или симултанен превод е на започнат астрономически час. За синхронен превод се наема и втори преводач. Минимум брой часове на ангажимент - 3. Работният ден на устния преводач по стандартите на Международната асоциация на конферентните преводачи е 6 работни часа или 8 часа с включени почивки (2 х 30 мин.) и обяд (1 час). На всеки 90 мин. работа дневният ред на мероприятието следва да включва почивка. За синхронен превод е необходимо наемане на подходящо оборудване (кабина с пулт, микрофон, слушалки), с брой канали в зависимост от езиковите комбинации, необходими за събитието. Донков и синове е в състояние да осигури необходимата техника за конферентен превод (кабина, пултове, слушалки и т.н.).

При наемане на устен преводач се отчита времето, през което е ангажиран, а не времето, през което реално извършва превод.

Пример:

09,00 - 10,00 Път София - Ботевград

10,00 - 11,00 Конференция "Бъдещето на електронните елементи"

11,00 - 12,00 Път Ботевград - София

При наемане на преводач от София за събитие (1 час) в Ботевград, преводачът се транспортира до събитието (1 час) и обратно (1 час). Това е време, през което преводачът е ангажиран и не може да поеме други преводи. Таксуват се 3 часа.

При целодневен ангажимент извън София, възложителят осигурява транспорт, храна (закуска, обяд, вечеря) и нощувка на преводачите или дневни и квартирни пари.

За работа в нощните часове се прилага увеличение с 100% спрямо горните цени.

За работа в почивните дни (събота и неделя) се прилага увеличение със 75% спрямо горните цени.

За работа на официални празници се прилага увеличение със 100% спрямо горните цени.

Аудио и видео записи на превод не се допускат. По изключение и с предварително уведомление и при получено съгласие от страна на преводачите това е възможно, с надбавка от 50% за аудио и 100% за видео запис.

Неустойката за потвърден, но впоследствие нереализиран, превод по вина или желание на заявителя е 50% от договореното възнаграждение, в случай че отмяната на ангажимента е най-късно в деня, предхождащ събитието. Неустойката за отменен превод (или такъв с променена продължителност) в деня на ангажимента е 100% от договореното възнаграждение.

Области на специализация: образование, социални дейности, право, публични финанси, банково дело, медицина, фотография, спорт, превод при нотариус от заклет преводач, сертифициран от Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.


За контакт:

Виктор Донков

info@donkovandsons.com