Копиране и принтиране

IdealOffice, Копиране и принтиране

 

Формат А4 - едностранно    черно-бяло                           Формат А3                                    

 

- над 100 листа                   - 0,06 лв. с ДДС                         - 0,12 лв. с ДДС                      

 

- 50 - 100 листа                  - 0,072лв. с ДДС                         - 0,1544 лв. с ДДС

 

- до 50 листа                      - 0,096 лв. с ДДС                        - 0,192лв. с ДДС

 

цветна хартия                    - 0,096 лв. с ДДС

 

бял картон 160 гр.             - 0,096 лв. с ДДС

 

паус                                    - 0,15 лв. с ДДС

 

 Формат А4 - едностранно     цветно

 

- до 100 листа                     - 1,20 лв. с ДДС                        

 

- 100 - 200 листа                - 1,00 лв. с ДДС

 

- над 200 листа                  - 0,78 лв. с ДДС