Как да поръчваме устен превод?

Как да поръчваме устен превод

Предстои Ви да организирате многоезично събитие, но не сте сигурни какво ще Ви е необходимо за осигуряване на превода? Няма място за паника. Ето най-важните стъпки.

Какво събитие организирате?

В зависимост от вида на мероприятието, може да изберете различен вид превод. В статията Какви преводи съществуват са описани видовете превод. Когато организирате работна среща, подходящ вид превод е консекутивният. За консекутивен превод над 1 час се наема втори преводач. Преводи под 4 часа се таксуват за 1/2 ден, а над 4 часа – за цял ден. Когато предварително заявеното време е превишено, заплащането става на започнат час. Когато времето е от значение, повечето клиенти избират симултанния превод. При него няма изчакване и ораторът може да говори с нормално темпо. Синхронният превод обаче налага използването на преводаческа кабина.

Кои параметри да посочите в искането за оферта?

-    Наименование на събитието

-    Дати на провеждането

-    Езикови комбинации

-    Брой участници

-    Тема на събитието

-    Технически изисквания

Наименованието е необходимо за разграничаване на Вашата оферта от останалите. Посочването на точни дати е важно с оглед ангажиране на преводачи. Езиковите комбинации (например „английски-български, български-английски, френски-български, български-френски“) са от значение за подбора на брой кабини и каналите на приемниците. Участниците дават представа за мащаба на събитието, но също така са определящи за броя приемници, които се раздават за ползване на услугата превод. Темата на събитието е важна, за подходящ подбор на преводачи. Някои имат специализация в определени области. Техническите изисквания към оборудването са съществени. Затова на тях е отредена отделна статия: Каква техника е необходима за превод.

Предайте презентациите

След като се спрете на доставчик на преводаческата услуга и техника (Донков и синове предлага и двете), следва да поискате от ораторите/лекторите/водещите на събитието техните речи/презентации/материали. Това е от изключителна важност. При отказ, с аргумента, че още не са готови, кажете, че на първо време може да приемете и чернова версия, а когато бъдат приключени – и пълната. За предпочитане е материалите да се изпратят на преводачите една седмица предварително за подготовка. Няма място за безпокойство, дали с това няма да се изгуби елементът на изненадата у слушателите/зрителите или дали няма да се наруши авторско право. Преводачите са обвързани от Етичен кодекс, който не им позволява да разпространяват нито материали, с които са се запознали преди събитието, нито такива, които им станат известни на самото мероприятие.

Изгответе работеща програма

Ако съставянето на програмата е Ваше задължение, погрижете се за спазването на следните правила.

На всеки 1.5 ч програмата следва да включва почивка. Сборът от работните сесии не бива да надвишава 6 часа. В противен случай се наема втора смяна преводачи, за минимум 3 часа.

Примерна програма:

09,00 – 09,30      Регистрация

09,30 – 11,00      Модул 1

11,00 – 11,30      Кафе пауза

11,30 – 13,00      Модул 2

13,00 – 14,00      Обяд

14,00 – 15,30      Модул 3

15,30 – 16,00      Кафе пауза

16,00 – 17,30      Модул 4

Пътни и квартирни разходи

При организиране на мероприятие извън София, практиката е да се осигурява транспорт, храна (закуска, обяд, вечеря), както и нощувка на преводачите. Алтернативно се покриват дневни, пътни и квартирни разходи. Въпрос на договорка е дали възстановяването на тези разходи от собствени средства (във втория случай) ще стане чрез представяне на първичен счетоводен документ (фактура), издаден на името на организаторите или на фактура от преводаческата агенция.

Контролен списък

-    Поискайте оферта за превод, посочвайки:

       o   Име на събитието, дата, място на провеждане, тема, брой участници.

-    Поискайте оферта за кабина, посочвайки:

       o   Работните езици (канали), тип микрофони (жичен/безжичен/тип “брошка“), стойка и т.н.

-    Поискайте оферта за допълнителни услуги:

       o   Мултимедиен проектор, асистент за подаване на микрофон на публиката.

-    Предайте на преводаческата агенция:

       o   Презентациите, речите на ораторите, материали за подготовка;

       o   Пълна програма на събитието по часове с имената на лекторите, модераторите, организаторите;

       o   Глосар (речник на термините) в специфичната област, ако има такъв на разположение.

-    Осигурете транспорт, прехрана и нощувка при събитие извън София.

По време на събитието

Ако забележите, че преводачите не използват определен термин по начин, по който очаквате, отбележете си това и по време на почивката им обърнете внимание дискретно.

След края на събитието

Когато накрая на мероприятието благодарите на участниците за посещението и на организаторите за труда, не забравяйте за преводачите. Те изнасят на плещите си товара от пренасянето на посланието от една култура на друга.

Още информация

Виктор Донков

Имейл: info@donkovandsons.com

Телефон: 02 8777478

Мобилен: 0887 403 489