Как да намалим цената на писмен превод?

  • Обединяване на файлове
  • Набелязване на повтарящи се части
  • Избор на по-дълъг срок

Ако имате за превод два текста, които са приблизително 1.5 страници, подадени поотделно, ще се таксуват като 2х2=4 страници. Това е така, заради закръглението от 1,5 - 2 стр. Ако обаче обедините двата текста в един файл, то той ще се състои от 2х1.5=3 страници. Така ще спестите 1 страница.

Този подход обаче не е ефективен, ако двата файла са 1,3 и 1,4 стр. Тяхното обединение би довело до файл от 2,7 стр., което ще се таксува като 3 стр., вместо 2 стр. поотделно (1,3 -> 1 и 1,4 -> 1).

Вж. Колко е една стандартна страница

Друг начин за намаляване на обема е набелязване на повтарящи се части. Често има текстове, които са напълно идентични в различни файлове, подавани за превод. Пример за това е „Преди употреба, прочетете листовката.“ Това изречение присъства на всички лекарствени препарати. Ако собственоръчно го изтриете от повтарящите се места, това ще намали обема на материала и съответно цената.

Възможен проблем при този вариант за намаляване на разходите е впоследствие да забравите да „пришиете“ обратно повтарящите се изречения или абзаци. Освен това, понякога все пак съществуват, макар и малки, разлики в текстовете, които приличат на „същите“.

Защо преводачът не го направи вместо мен?

Работата на преводача е да превежда. Работата на редактора е да редактира. Работата на коректора е да коригира. Заплащането и на трите групи е на база целеви текст. Споменатата текстообработка (копиране/изрязване) по-скоро би се плащала на час и би обезсмислила икономията.

Най-безболезненият начин за постигане на ниска цена е чрез сроковете за превод. Редовната поръчка е на много по-ниска цена от тази за спешен превод.

Вж. Срокове за превод

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Виктор Донков

info@donkovandsons.com