Научен форум "QED’16: Технологии за модерно качествено образование за всички"

Научен форум

13 - 15 юни 2016 г., УниБИТ

Организатор: Университет по библиотекознание и информационни технологии, чрез Катедрата на ЮНЕСКО „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“, под патронажа на Националната комисия на ЮНЕСКО.

Съорганизатор: Институтът по информационни технологии в образованието на ЮНЕСКО със седалище в Москва.

Партньори и съмишленици: г-жа Гергана Паси, Дигитален шампион на България и Основател на Дигиталната национална коалиция (ДНК) в България, Институтът по математика и информатика към БАН, РААБЕ – България, проект Action Project for Innovation

Сфера: наука, образование, информационни технологии