Първи в България телепревод по Google Hangouts!

Първи в България телепревод по Google Hangouts!

15 септември 2016 г.

Първа телеконференция с превод, посредством Google Hangouts, предавана на живо по YouTube на тема "IBM и МБАЛ “Уни Хоспитал” издигат грижата за пациента в България"

Участници:

д-р Лучия Добрева, директор на болница UniHospital в Панагюрище

Пенка Георгиева, председател на пациентски организаации "Заедно с теб"

д-р Алекс Симидчиев, GlaxoSmithKline, Канада, специалист в сферата на здравеопазването

Матей Адам, специалист IBM Watson Health, IBM Централна и източна Европа

Атанас Матев, ИТ Архитект, IBM Healthcare, IBM България 

Светлана Ставрева, маркетинг директор, IBM ЮИЕ   

Сфера: медицина, информационни технологии