»нтервю с принцесата на …ордани€

»нтервю на принцесата на …ордани€ ƒана ‘ирас

28 ноември 2016 г., √ранд хотел —офи€

 онгрес на световните цивилизации и модерни€ туризъм

ќрганизатор: ћинистерство на туризма

— участието на: Ќейно  ралско ¬исочество принцесата на …ордани€ ƒана ‘ирас, президент на ѕетренски€ национален тръст

—нимка: Ѕойко  ичуков

интервю

още