Opportunities for Bulgaria, Part 1

Opportunities for Bulgaria Part 1

 Система, одобрена от МОН, за интензивно изучаване на английски език

Учебник 26,72 лв.
Учебна тетрадка 14,46 лв.
Аудио диск към учебника   5,50 лв.
ОБЩО 46,68 лв.