Донков и синове обезпечава превода на аутсорсинг конференция

Донков и синове обезпечава превода на аутсорсинг конференция

Донков и синове ООД предостави конферентен превод на Четвъртата годишна конференция по аутсорсинг и на Годишните награди на Българската аутсорсинг асоциация и Българската асоциация на софтуерните компании на 16 юни 2017 г. в Бургас. Беше отчетено, че тенденцията на развитие в бранша е възходяща, като в него в момента са заети 45 хил. души, а очакванията са до 2020 г. този брой да достигне 60-70 хил. Към края на 2016 г. секторът на изнесените бизнес услуги допринася за 4,5% от БВП, а целта е след три години този дял да се удвои.

Галерия