Превод на аутсорсинг конференция и връчване на награди с кмета на Бургас

Превод на аутсорсинг конференция и връчване на награди с кмета на Бургас

16 юни 2017 г., Смарт център и хотел „Приморец“, Бургас

Конференция „Определяне на устойчиви бизенс модели на бъдещето“ и Награди за иновации, технологии и сорсинг 2017 на Българската аутсорсинг асоциация и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

Участници: Димитър Николов, кмет на Бургас, Станимир Николов, Едуард Мати, Станимира Пашова, Ото Пол Бранд, Райън Стивънс, Мая Миланова, Пламен Цеков, Стефан Бумов

Сфера: аутсорсинг, информационни технологии