Консекутивен превод на тема Фондонабиране

Консекутивен превод на тема Фондонабиране

8 – 9 юли 2017 г., хотел „Централ“, София

Обучение от Европейски пациентски форум на тема „Фондонабиране“

Участници: пациентски организации

Сфера: медицина, НПО