—имултанен превод на конференци€ от Ѕългарското председателство с »ли€на …отова

—имултанен превод на конференци€ от Ѕългарското председателство с »ли€на …отова

Ќа снимката: »ли€на …отова, вицепрезидент на –епублика Ѕългари€

22 февруари 2018 г., зала 6 на Ќƒ , —офи€

 онференци€ „¬сички пътища вод€т към ≈вропа? ѕерспективи за ‘едерален —ъюз”

ќрганизатори: √рупата „—пинели”, обедин€ваща европейски депутати от различни политически групи, които си сътрудничат по конституционните въпроси, определ€щи бъдещето на ≈—

”частници: г-жа »ли€на …ќ“ќ¬ј, вицепрезидент на –епублика Ѕългари€, ≈лмар Ѕ–ќ , член на ≈вропейски€ парламент, јндрей  ќ¬ј„≈¬, член на ≈вропейски€ парламент, √еорг √≈ќ–√»≈¬, заместник-министър на външните работи, јндрю ƒЏ‘, председател на √рупата „—пинели“, »вайло  јЋ‘»Ќ, член на √рупата на високо равнище за собствените ресурси, ћоника ѕјЌј…ќ“ќ¬ј, заместник-министър за Ѕългарското председателство на —ъвета на ≈—

—фера: политика

новина