¬иктор ƒонков и ћарина ’ристова на Д»ндустриалната собственост днес и утреУ

¬иктор ƒонков и ћарина ’ристова на Д»ндустриалната собственост днес и утреУ

¬иктор ƒонков и ћарина ’ристова превеждаха на международната конференци€ „»ндустриалната собственост днес и утре“, под егидата на Ѕългарското председателство на —ъвета на ≈— със сътрудничеството на —ветовна организаци€ за интелектуална собственост и ≈вропейското патентно ведомство на 16.03.2018 г.

√алери€