Превод и оборудване за конференция Knowledge & Smart Cities

Донков и синове осигурява превода и оборудването на конференция за интелигентните градове

На 26.11.2018 г. Виктор Донков осигури превода и техническото обезпечаване на конференция „Knowledge & Smart Cities – създаване на пазар за интелигентни градове и общности, интегрирано планиране и регулативни политики“.