ƒонков и синове ќќƒ получи финансиране по ќѕ»  на ≈—

ƒонков и синове ќќƒ получи финансиране по ќѕ»  на ≈—

Ќа 27.07.2020 г. бе договорирано проектното предложение с кандидат "ƒонков и синове" ќќƒ по процедура: BG16RFOP002-2.073 – ѕодкрепа на микро и малки предпри€ти€ за преодол€ване на икономическите последстви€ от пандеми€та COVID-19, финансирано по ќперативна програма »новации и конкурентоспособност 2014 – 2020 на ≈вропейски€ съюз, и наименование: „ѕреодол€ване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемични€ взрив от COVID-19“. ƒоговорът е с номер BG16RFOP002-2.073-5447-C01. ѕроектът е тримесечен (27.07.2020 г. – 27.10.2020 г.) и цели овлад€ване на финансовите отражени€ от пандеми€та и въведеното във връзка с не€ извънредно положение, ограничаващо провеждането на публични меропри€ти€ на закрито и в резултат на което много предпри€ти€ разрешиха на служителите си да работ€т от вкъщи, с което бро€т на за€вките за консумативи и канцеларски материали спадна р€зко. –еализаци€та на проекта ще позволи запазване на дейността на "ƒонков и синове" ќќƒ. ўе се направи опит и да бъдат реализирани продажби на компютърна техника и обзавеждане за работа от вкъщи, като удобни офис столове и ергономични бюра.