Клиенти

Клиенти на дружеството са големи корпорации като: "Хюлет-Пакард България", "Филипс България", водещи адвокатски кантори, архитектурни бюра, медицински центрове и др.