Езикови преводи

Езикови преводи

английски | френски | немски | италиански | руски

Вид превод

  Цена без ДДС

Писмен превод

попитайте

Устен превод

попитайте

Други езикови услуги

 

Цена без ДДС

Редакция (регистър, стил, терминология)

попитайте

Корекция (граматика, правопис, пунктуация)

попитайте

Предпечатна подготовка (PDF/PPTX/[изображение])

попитайте

Субтитриране

попитайте

  Техника за симултанен превод - поискайте оферта

 

Фирма "Донков и синове" ООД е оторизирана от Министерството на външните работи на Република България за извършване на официални преводи, за целите на последваща заверка и легализация.

Цената за писмен превод е на стандартна машинописна страница (1800 символа с интервалите), при оригинал във формат на MS Word (*.doc или *.docx). При оригинал, предоставен във формат на Adobe Acrobat (*.pdf) или MS PowerPoint (*.ppt или *.pptx) или друг нередактируем формат, както и при наличие на нередактируеми изображения с текст, изискващ превод в документ на MS Word, се заплаща за предпечатна подготовка, за запазване на форматирането. Алтернативно, преводът ще бъде предоставен без форматиране.

Винаги посочвайте точния начин на изписване на имената, срещащи се в превода, на латиница, съгласно документ за самоличност.

При желание за спазване на определена вътрешнофирмена терминология, същата следва да бъде предоставена предварително, под формата на терминологичен речник (глосар).

Преводът е само един (първият) от четирите етапа на обработката на документ за печат. Останалите са: редакция, корекция, предпечат. При редакцията се проверява правилният регистър, стил, точност на използваната терминология, последователна употреба на термините. При корекцията се отстраняват граматически грешки (напр. правилна употреба на пълен член), правописни грешки (грешки в изписването на думите) или пунктуационни неточности (препинателни знаци, тирета, кавички и т.н.). С предпечата се подготвя текстът за печат. Извършва се подравняване, настройване на големината на шрифта и др.

Цената за консекутивен или симултанен превод е на започнат астрономически час. За синхронен превод се наема и втори преводач, както и за консекутивен над 3 ч. Преводът се договаря на база половин ден (ангажимент до 4 часа: 8 - 12 ч. или от 13 - 17 ч.) или цял ден (повече от 4 часа или засягащ часовете на другата смяна, например сутрешен ангажимент, приключващ след 12 ч, както и превод извън София). Работният ден на устния преводач по стандартите на Международната асоциация на конферентните преводачи е 6 работни часа или 8 часа с включени почивки (2 х 30 мин.) и обяд (1 час). На всеки 90 мин. работа дневният ред на мероприятието следва да включва почивка. За синхронен превод е необходимо наемане на подходящо оборудване за превод (кабина с пулт, микрофон, слушалки), с брой канали в зависимост от езиковите комбинации, необходими за събитието. Донков и синове е в състояние да осигури необходимата техника за конферентен превод (кабина, пултове, слушалки и т.н.).

При наемане на устен преводач се отчита времето, през което е ангажиран, а не времето, през което реално извършва превод.

Ангажимент извън София се таксува по тарифата за цял ден.

При целодневен ангажимент извън София, възложителят осигурява транспорт, храна (закуска, обяд, вечеря) и нощувка на преводачите или дневни и квартирни пари.

За работа в нощните часове се прилага увеличение с 100% спрямо горните цени.

За работа в почивните дни (събота и неделя) се прилага увеличение със 75% спрямо горните цени.

За работа на официални празници се прилага увеличение със 100% спрямо горните цени.

Ако се предвижда дългосрочно сътрудничество с потенциален клиент, може да бъде поискана индивидуализирана оферта. Цените в офертите са без ДДС. Донков и синове ООД издава данъчна фактура.

Аудио и видео записи на превод не се допускат. По изключение и с предварително уведомление и при получено съгласие от страна на преводачите това е възможно, с надбавка от 50% за аудио и 100% за видео запис.

Неустойката за потвърден, но впоследствие нереализиран, превод по вина или желание на заявителя е 50% от договореното възнаграждение, в случай че отмяната на ангажимента е най-късно в деня, предхождащ събитието. Неустойката за отменен превод (или такъв с променена продължителност) в деня на ангажимента е 100% от договореното възнаграждение.

Области на специализация: образование, социални дейности, право, публични финанси, банково дело, медицина, фотография, спорт, превод при нотариус от заклет преводач, сертифициран от Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.


За контакт:

Виктор Донков

info@donkovandsons.com