BC200 UV - 736.57 лв. с ДДС

IdealOffice, BC200 UV - 736.57 лв. с ДДС

Показатели

Две скорости 600/1200 банкноти/мин.; капацитет на входа 300 банкноти; капацитет на изхода 200 банкноти; автоматичен и ръчен стоп/старт и натрупване на обща сума;

Параметри

Стандартен интерфейс - RS 232 C
Капацитет на бaнкнотите: min 50x100; max 90x185 mm
Тегло - 6 кг.

Функции

-Регистрира на дисплея със звукова и светлинна индикация основни грешки, като половинка банкнота, сдвоени и залепени банкноти, верижно преместване на две или повече банкноти през входа;
-Осъществява 2 вида проверки - по размер и ултравиолетова, като притежава 8 нива на настройка на тяхната чувствителност;

-Подозрение за фалшиви банкноти с несъответстващи размери;

-Инсталиран запаметяващ чип, съхраняващ информация за последната преработена партида, дори и при изключване и повторно включване на машината.

Цена: 736.57 лв. с ДДС