ѕ–ќћќ÷»»

ѕродукти на префенциални цени, обикновено за ограничен срок или до изчерпване на количествата.