√ќ–≈ў» ќ‘≈–“»

ѕродукти на префенциални цени, обикновено за ограничен срок или до изчерпване на количествата.