Симултанен превод и оборудване на конференция в София Тек Парк

Симултанен превод и оборудване на конференция в София Тек Парк

26 ноември 2018 г., София Тек Парк, зала „Джон Атанасов“, София

Конференция „Интелигентни градове и градове на знанието”

Организатори: Клъстер „София – град на знанието“

Участници: Йорданка Фандъкова, кмет на София, Бас Ейкхут, Група на Зелените/Европейски свободен алианс в Европейския парламент и др.

Сфера: наука, урбанизация, архитектура, ИКТ

новина